"Listen to the moon"

Lourdes saraiva drawthis copia
Lourdes saraiva 50931842 801620913507293 5773646033009532631 n

This is my redraw for @asayris #drawthisinyourstyle on instagram.